Close

Upute za online nastavu i Yammer poveznice za svaki razred

YAMMER POVEZNICE – GRUPE ZA GRUPNU I OPĆEOBRAZOVNU NASTAVU
– OSNOVNA I SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA –
– Varaždin i PO u Cestici, Varaždinskim Toplicama, Ivancu i Lepoglavi –
U slučaju nastave na daljinu, Glazbena škola u Varaždinu će i dalje koristiti platformu Microsoft Office365 – Yammer.

Upute za ulaz u virtualne učionice:
1. Idete na https://office365.skole.hr/default/login
2. Ako ste već aktivirali račun (prošle školske godine) kliknite na https://portal.office.com / Ako niste aktivirali račun, kliknite
„Aktiviraj O365“
3. Upišite korisničko ime (ime.prezime@skole.hr)
4. Nakon preusmjeravanja, upišite korisničku oznaku (ime.prezime@skole.hr) i zaporku (lozinku)
5. Na sučelju pronađite aplikaciju Yammer, prihvatite sve zahtjeve (kliknite „I accept“)
6. Pronađite grupu za svoj razred i predmet prema poveznicama koje su navedene u tablicama
Poveznice za grupe za razrede, kao i za pojedine predmete (općeobrazovne i glazbene) su objavljene na mrežnoj stranici Škole i FB
stranici.
Već sada su formirane određene grupe, pa kada se uspijete ulogirati u Yammer (obzirom na trenutnu preopterećenost sustava) na
tražilici možete pronaći grupu upisujući npr. predmet i ime i prezime nastavnika.
Individualnu nastavu dogovarate direktno s predmetnim nastavnikom te za istu neće biti formirane grupe na Yammer-u, već ćete u
dogovoru s nastavnikom odabrati aplikaciju koju ćete koristiti za komunikaciju i rad.
Također, ako ste izgubili / zaboravili zaporku (lozinku), javite se stručnoj suradnici pedagoginji na e-mail adresu:
pedagog@glazbena.hr kako bi vam bila izdana nova (odnosi se isključivo na učenike kojima je Glazbena škola u Varaždinu matična škola.

UPUTE ZA ONLINE NASTAVU i YAMMER POVEZNICE ZA SVAKI RAZRED