Close

4. međunarodno natjecanje Varaždin Woodwind & Brass

Učenici Glazbene škole u Varaždinu osvojili su 22 nagrade te ostvarili izvrsne rezultate u svim disciplinama (osim fagota) uz pomoć i podršku svojih mentora i korepetitora.

KLARINET:

Iva Detić je u B kategoriji osvojila 98,33 bodova, 1. nagradu i 1. mjesto (mentor Gordan Perši, prof. i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

Fran Keretić je u B kategoriji osvojio 97,83 bodova, 1. nagradu i 3. mjesto (mentor Andrej Skender, prof. i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

Franjo Mlinarić je u C kategoriji osvojio 94,33 bodova i 2. nagradu (mentor Lidija Skender, prof. i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

Viktor Novak je u F kategoriji osvojio 88,00 bodova i 3. nagradu (mentor Andrej Skender, prof. i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

Laura Banić je u F kategoriji osvojila 87,00 bodova i 3. nagradu (mentor Andrej Skender, prof. i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

Sandra Bedenik je u F kategoriji osvojila 86,00 bodova i 3. nagradu (mentor Lidija Skender, prof. i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

FLAUTA:

Tonka Tkalec je u A kategoriji osvojila 99,33 bodova, 1. nagradu i 1. mjesto (mentor Melanija Gradečak, prof. i korepetitor Marko Biškup, mag. mus.).

Jana Kelemen je u C kategoriji osvojila 95,67 bodova i 1. nagradu (mentor Melanija Gradečak, prof. i korepetitor Marko Biškup, mag. mus.).

Lucija Horvat je u E kategoriji osvojila 94,00 bodova i 2. nagradu (mentor Melanija Gradečak, prof. i korepetitor Marko Biškup, mag. mus.).

Ema Petković je u B kategoriji osvojila 92,33 bodova i 2. nagradu (mentor Melanija Gradečak, prof. i korpetitor Marko Biškup, mag. mus.).

Ana Šinko je u B kategoriji osvojila 91,00 bod i 2. nagradu (mentor Vlatka Taborsky, prof. i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

TROMBON:

Karlo Horvat je u D kategoriji osvojio 95,00 bodova i 1. nagradu (mentor Petar Prepelić, prof. mentor i korepetitor Danijel Oto, prof.).

Andrija Šafran je u E kategoriji osvojio 87,33 bodova i 3. nagradu (mentor Petar Prepelić, prof. mentor i korepetitor Danijel Oto, prof.).

TUBA:

Franjo Novak je u D kategoriji osvojio 89,33 bodova i 3. nagradu (mentor Nikola Novak, prof. mentor i korepetitor Danijel Oto, prof.).

EUFONIJ:

Antonela Nikolić je u B kategoriji osvojila 91,67 bodova i 2. nagradu (mentor Nikola Novak, prof. mentor i korepetitor Danijel Oto, prof.).

Steven Vrbanec je u E kategoriji osvojio 87,33 bodova i 3. nagradu (mentor Nikola Novak, prof. mentor i korepetitor Danijel Oto, prof.).

SAKSOFON:

Ines Vrdoljak je u E kategoriji osvojila 94,67 bodova i 2. nagradu (mentor Petra Horvat, prof. i korepetitor Monika Zlatarek, mag. mus.).

TRUBA:

Ana-Maria Hrgar je u D kategoriji osvojila 92,50 bodova i 2. nagradu (mentor Darko Navoj, prof. mentor i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

Marko Mumlek je u E kategoriji osvojio 87,67 bodova i 3. nagradu (mentor Darko Navoj, prof. mentor i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

ROG:

Fran Povijač je u D kategoriji osvojio 94,50 bodova i 2. nagradu (mentor Nikola Zver, mag. mus. i korepetitor Ivan Batoš, prof.).

OBOA:

Jure Gerić je u B kategoriji osvojio 95,33 bodova i 1. nagradu (mentor Bernarda Bilušić, prof. mentor i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

Anamari Dragičević je u D kategoriji osvojila 89,50 bodova i 3. nagradu (mentor Bernarda Bilušić, prof. mentor i korepetitor Jasminka Bontek, prof.).

 

17 04 2019 – 4th International Competiton Varaždin Woodwind & Brass – Varaždin – Hrvatska