Close

Rezultati prijemne audicije – područni odjeli

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Varaždinskim Toplicama:

· Ponedjeljak, 20. lipnja 2022. – od 18.00 do 19.00 u Područnom odjelu u Varaždinskim Toplicama
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati – Područni odjel u Varaždinskim Toplicama za šk.god. 2022.2023 – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Lepoglavi:

· Ponedjeljak, 20. lipnja 2022. – od 17.30 do 19.30 u Područnom odjelu u Lepoglavi
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati – Područni odjel u Lepoglavi za šk.god. 2022.2023. – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Ivancu:

· Ponedjeljak, 20. lipnja 2022. – od 17.00 do 20.00 u Područnom odjelu u Ivancu
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

 

Rezultati – Područni odjel u Ivancu za šk.god. 2022.2023 – ljetni upisni rok

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole Područni odjel u Cestici:

· Ponedjeljak, 20. lipnja 2022. – od 16.00 do 18.00 u Područnom odjelu u Cestici
Upisati se mogu učenici koji su iznad bodovne crte, uz napomenu da je moguće da će se bodovna crta spuštati obzirom da je više kandidata na listi poretka za dva instrumenta, a upisat će jedan.
Roditelje učenika koji će ostvariti pravo upisa spuštanjem bodovne crte kontaktirat ćemo odmah nakon pomicanja bodovne crte.

Rezultati – Područni odjel u Cestici šk. god. 2022-2023 ljetni upisni rok