Close

Slobodna upisna mjesta za upis u prvi razred osnovne glazbene škole – Glazbena škola u Varaždinu i područni odjeli

Za jesenski upisni rok pretprijave će biti otvorene od 6. srpnja 2021. do 18. kolovoza 2021.

Predviđeni termini održavanja prijemnih audicija i upisa u jesenskom upisnom roku:

Glazbena škola u Varaždinu – prijemna audicija 23. kolovoza 2021., objava rezultata i upis 24. kolovoza 2021.
Područni odjeli – prijemna audicija 23. kolovoza 2021., objava rezultata i upis 24. kolovoza 2021.
(termini su podložni promjenama ovisno o epidemiološkoj situaciji)

 

Glazbena škola u Varaždinu – Slobodna upisna mjesta za jesenski rok 2021./2022.

Područni odjel u Cestici – Slobodna upisna mjesta za jesenski rok 2021./2022.

Područni odjel u Ivancu – Slobodna upisna mjesta za jesenski rok 2021./2022.

Područni odjel u Lepoglavi – Slobodna upisna mjesta za jesenski rok 2021./2022.

Područni odjel u Varaždinskim Toplicama – Slobodna upisna mjesta za jesenski rok 2021./2022.