Close

29. BROJALICA

Pozvao sam
k sebi osam,
ali osam
ne zna
tko sam!
Dozvao sam
zatim sedam.
Sedam
reče:
– Ništa ne dam!
Tražio sam
šest i pet.
Pretražio
čitav
svijet,
sakrio ga
suncokret.
Ne pronađoh
šest i pet,
nego mali
plavi
cvijet.
Tom je cvijetu
lijepo ime –
ne zaboravi me.

Logout