Close

05. VILIN KONJIC

Vilin konjic
Hitro lijeće
Iznad rijeke
Koja teče…
Sunce peče
S neba
Plava –
U vodi se ogledava…
Vilin konjic
Krila
Širi,
A iz vode
Lopoč viri.
Trska šumi,
Pa ga zove –
Oblaci na
Istok plove…
A kad sunce
Glavu sagne
I kad vrba
Sjenku
Nagne,
Ode konjic
Preko rijeke –
Da donese
San za zeke…

Logout