Close

42 POD STABLOM PRADJEDOVA

Korak se u jeci čuje –
Tu i uzdah odjekuje.
Osluškujem titraj lutnje –
To se javlja san iz šutnje.
U tišini zvuk se gubi –
To kameni trubač trubi
Pjesmu sjetnu – zagonetnu…
Slušam vrijeme kako diše
Dok nevidljivi pisar piše.
Sjena se do sjene njiše.
Veče teče u tišinu –
Zvijezda pada u dubinu…

Logout