Close

45. KADA VAS VOLIM

…Kad ste glasni,
Kad ste mirni,
Razigrani i nemirni…
Kad ste kao rijeka neka,
Ili kao plamen silni,
Kad ste kao dašak ljetni,
Kad ste sjetni,
Kad ste sretni –
Kad ste tiši od tišine,
Kad ste viši od visine,
Kad ste dalji od daljine,
Kad ste bliži od blizine,
Kad ste dublji od dubine…
… Kad ste nježni
Poput breze –
Kad ste s vezom
I bez veze… !

Logout