Close

Zgrada Glazbene škole u Varaždinu

Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Klasa_ UP_I-612-08_03-01-06_188, Urbroj_ 532-10-1_8(JB)-03-2 od 9. travnja 2003. o upisu Palače Erdödy – Patačić u Registar kulturnih dobara

Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Klasa_ UP_I-612-08_11-06_0076, Urbroj_ 532-04-01-1_3-11-1 od 1. srpnja 2011. o upisu Kulturno – povijesne cjeline grada Varaždina

 

Konzervatorski elaborati i istraživanja:

Konzervatorsko istraživanje – prizemlje i kat 1997. godina

Izradili: Trifora d.o.o.

Konzervatorsko istraživanje – dvorišno pročelje 1998. godina

Izradili: Trifora d.o.o

Konzervatorski elaborat, 2020. Petar Puhmajer, Kristina Vujica, Filip Steković

Izradili: ZIP arhitektonski studio j.d.o.o., Autori: konzervator savjetnik, povjesničar umjetnosti dr.sc. Petar Puhmajer, ovlaštena arhitektica Kristina Vujica, dipl.ing.arh. i ovlašteni arhitekt Filip Steković, dipl.ing.arh.

 

Participativno planiranje:

Provedba stručnog koordiniranog participativnog procesa – izvještaj prve faze

Provoditelji projekta: dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh. (Arhitektonski fakultet u Zagrebu), Branimir Rajčić, dipl.ing.arh. (Arhitektonski fakultet u Zagrebu), dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh. (Arhitektonski fakultet u Zagrebu), dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh. (Arhitektonski fakultet u Zagrebu) Larisa Čišić, mag.ing.arh.i urb. (Arhitektonski fakultet u Zagrebu), Johanna Treberspurg, Arch.DI Mag. art. (nonconform, Beč), Eldin Kabaklija, Arch. DI (schluder architektur, Beč), Radovan Radoman, spec.sci.arch. (schluder architektur, Beč), dr.sc. Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. (Varaždin/Beč), Dora Gorenak, dipl.ing.arh. Varaždin, Nevena Kereša, arch.DI (Udruga NuSynergetic Varaždin/Beč), Ivan Chytil, student (Tehničko sveučilište u Beču, Varaždin / Beč)

Participativno planiranje Glazbene škole

Provedba participativnih radionica u Glazbenoj školi u Varaždinu
Izradila:
doc. dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Dijelove izvješća izradili:
doc. dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
izv.prof. Branimir Rajčić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
izv.prof. dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Ivan Chytil, stud.arh.
Nevena Kereša, dipl.ing.arh.
Larisa Čišić, mag.ing.arh.i urb.
Dora Gorenak, mag.ing.arh.i urb.
Radionicu prema metodi “Akupunkture grada” osmislili:
doc. dr.sc. Kristina Careva, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
doc. dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
Predradioničke aktivnosti prema metodi “Non-conform” osmislili:
Ivan Chytil, stud.arh.
Nevena Kereša, dipl.ing.arh.
Dora Gorenak, mag.ing.arh.i urb.

Analiza adekvatnosti postojećih prostora
Ivan Chytil
Dora Gorenak, mag.ing.arh.i urb.
Nevena Kereša, dipl.ing.arh.
izv.prof. Branimir Rajčić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
izv.prof. dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu

Analiza opterećenosti nastavnih prostorija 
Ivan Chytil, stud.arh.
Dora Gorenak, mag.ing.arh.i urb.
Nevena Kereša, dipl.ing.arh.

Preliminarni program prema rezultatima radionice
izv. prof. Branimir Rajčić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu
izv. prof. dr.sc. Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet u Zagrebu

 

Analize nulte faze 

Glazbena škola u Varaždinu – analiza nulte faze 1

Autorica: Nevena Kereša, dipl.ing.arh.

Glazbena škola u Varaždinu – analiza nulte faze 2

Autorica: Nevena Kereša, dipl.ing.arh.

Glazbena škola u Varaždinu – analiza nulte faze 3

Autorica: Nevena Kereša, dipl.ing.arh.

 

Natječajni program za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja  dogradnje i rekonstrukcije Glazbene škole u Varaždinu

Natječajni program za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rješenja  dogradnje i rekonstrukcije Glazbene škole u Varaždinu

Izradili: Branimir Rajčić, Mia Roth-Čerina, Nevena Kereša, Ivan Chytil, Arhitektonski fakultet, 2022.

 

Ostala dokumentacija:

Geodetska situacija u .dwg formatu zapisa i mjerilu 1_250, 2018. Vektra d.o.o.

Arhitektonski snimak Palače i sjevernog krila, 2018. Vektra d.o.o.

Snimak postojećeg stanja jugozapadnog krila kompleksa, 2021. Zelena gradnja

 

Dokumentacija dostupna na uvid u Glazbenoj školi u Varaždinu, Kapucinski trg 8, Varaždin:

  • Urbanističko-arhitektonska valorizacija jugozapadnog dijela povijesne jezgre grada Varaždina s kompleksom Glazbene škole smještene u nekadašnjoj baroknoj palači Erdödy, 2021. Marijana Petrešević, Darja Radović Mahečić
  • Idejno rješenje dogradnje dvorišnog krila, Arhimetrik d.o.o., autorski tim: Nevena Kereša, dia, Mario Škarijot, dia, Marko Zeko, dia
  • Projekt pješačkog mosta iznad glavnog stubišta, Škarijot arhitektura d.o.o., Marijo Škarijot, dia, Marko Zeko, dia
  • Projekt rekonstrukcije dvorišnog pročelja palače Erdödy, Dia d.o.o., Reno Vrbanec i Luga projekt d.o.o., Gabrijela Matić